Underpresning

Vi udfører underpresning med jordraket i dimensionerne 75mm og 95mm.

Jordfortrængning anvendes til vejunderføring og til stik på privat grund.

En jordraket vibrerer sig gennem jorden med et trykluftdrevet hammerhoved

Ved at anvende jordfortrængnings metoden vil retableringen på området blive reduceret væsentligt og eventuelle gener med retablering af belægninger, bevoksninger samt græsplæner blive minimeret.

Når veje skal krydses, kan vi undgå optagning af asfalt og afspærring af vejen, ved at skyde under vejen og trække rør med tilbage.

Vi graver et starthul og Jordraketten sendes herfra afsted ved hjælp af et kikkertsigte

Når den kommer til modtagehullet kan den tages op eller sendes videre til næste modtagehul

Når raketten er kommet ud trækkes der et foringsrør i gennem skydehullet.

Vi etablerer og udskifter kloak-, vand-, El-, og gasledninger med et minimum af opgravninger.