Kloakseparering

For de fleste er en kloakseparering en stor og uoverskuelig opgave.

  • Hvad vil det koste, at få adskilt regnvand og spildevand?
  • Skal hele haven og flisebelægningerne graves op?
  • Kan jeg få et Håndværkerfradrag?
  • Og hvem kan hjælpe mig?

Det kan Tjele Entreprenørforretning. Vi arbejder dagligt med kloaksepareringer i Viborg og omegn og har gjort det i mere end 15 år.

Vi kommer gerne forbi og ser på tingene. Har du en tegning af din nuværende kloak, kigger vi naturligvis på den, men ellers har vi et kloak-tv, vi kan sende igennem rørene, så vi kan se forløbet og rørenes tilstand/beskaffenhed.

En eksisterende fællesledning, i god stand, vil som oftest kunne bruges i det fremtidige spildevandssystem ved at etablere en ny regnvandsledning fra tagnedløb, aquadræn og dræn. Derved begrænses gravearbejdet til at omfatte en ny regnvandsledning og diverse afpropninger.

I TEF sætter vi en ære i, at reetablere både græsplæne, grus- og flisebelægning til samme standard som før vi satte i gang. Som en del af vores kvalitetssikringen tager vi billeder af hele forløbet både før, under og efter udførelsen af kloaksepareringen. Vi laver en tegning af det udførte og sender en færdigmelding til kommunen med en kopi til dig, når opgaven er afsluttet.

HUSK: Der er mulighed for fradrag på op til 12.000,- kr per voksen person til håndværkerydelser via boligjobordningen. Fradraget omfatter KUN arbejdslønnen – se mere på:
under handvaerkerfradrag

Der er ingen standard løsning på, hvordan en separering af kloakken skal udføres.
Den bedste start er derfor, at lade os kigge på opgaven, hvorefter vi i samarbejde med dig kan komme med et løsningsforslag og dermed et prisoverslag eller tilbud.

Dvs. efter et uforpligtende møde med os, har du svar på følgende:

  • Hvad det koster at få adskilt regnvand og spildevand (kloaksepareret)
  • Hvor og hvor meget, der skal graves og reetableres
  • Fradrag på arbejdsløn for håndværkerydelser
  • Hvem der kan hjælpe dig

Har du spørgsmål eller ønsker du et uforpligtende møde, er du naturligvis velkommen til at kontakte autoriseret kloakmestre: Niels Nielsen på 2339 1475 eller Mikael Kristensen på 2165 4723