Nedsivning

Spildevandsanlæg

Mange kommuner er netop nu i gang med at udsende påbud om rensning af spildevand til husstande, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Hos Tjele Entreprenørforretning har vi stor erfaring med etablering af spildevandsanlæg.

Til rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land kan, vi kan tilbyde Etablering af nedsivningsanlæg og minirenseanlæg.

Nedsivningsanlæg

Til nedsivning af  husspildevand  etablerer  vi et nedsivningsanlæg, hvor spildevandet afledes til nedsivning igennem jordlagene.

Vi kommer gerne ud og vejleder om placering af dit nedsivningsanlæg.

Der er krav fra kommunen om at anlægget skal placeres i områder hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet, der anvendes til drikkevandsforsyning.

Kommunen skal give tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg før arbejdet kan starte. Desuden skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester.

Vi starter med at tage en jordprøve hvor nedsivningsanlægget ønskes placeret. Når analysen er  klar; udfylder og indsender vi  ansøgningsskema om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til kommunen.

Viborg Kommunes sagsbehandlingstid ligger på 1 – 6 uger.

Når nedsivningsanlægget er etableret søger vi for at der sendes tegninger af anlægget til kommunen og arbejdet kan færdigmeldes.

Minirenseanlæg

Ved etablering af minirensningsanlæg bliver spildevandet renset mekanisk / biologisk, udledningen kan f.eks. foregå til et vandløb.
Ved etablering af minirenseanlæg gælder samme regler som for nedsivningsanlæg mht. tilladelser fra kommunen, tegninger mm.