Faskine og regnvandsbed

En konsekvens af klimaforandringerne er bl.a. store mængder regn på meget kort tid, der ofte belaster vores nuværende regnvandssystem mærkbart.

De fleste husejere kan bidrage til, at minimere belastningen, ved at etablere LAR-løsninger. LAR står for "Lokal Afledning af Regnvand" eller "Lokal Anvendelse af Regnvand".

Vi tilbyder nedgravning af faskiner og etablering af regnvandsbed.

De øgede nedbørsmængder belaster det eksisterende kloaksystem, regnvand skal derfor så vidt muligt adskilles fra spildevandet. Dette kan blandet ske ved etablering af en faskine.

En faskine er en nem og forholdsvis billig måde at aflede regnvandet, så du undgår oversvømmelse af din grund.

 

En faskine opsamler regnvandet fra taget til et hulrum og leder det derefter ud i den omkringliggende jord, såfremt jordbundsforholdene er til det.
I jord med sand og grus bortledes regnvandet forholdsvis let modsat meget lerholdig jord.
Faskinen skal dimensioneres både ud fra nedsivningsevnen og den mængde regnvand, der kan forventes at komme fra tagarealet.

Vi kan etablere en faskine ved at grave en færdig faskine ned som består af en stor plastikkasse med perforerede plastrør, alternativt kan vi grave en rende i jorden, som fyldes med grus med geotekstil oven på.

Før faskinen anbringes en nedløbsbrønd med sandfang som forhindrer blade, sand og jord i at stoppe faskinen til.

Etablering af regnvandsbed er også en mulighed, her graver vi det øverste jord af og erstatter dem med grus, vandet fra taget ledes ned i bedet via en vandrende