Certificeret Rottespærremontør

Vi har deltaget i et af Naturstyrelsen godkendte kursus om rotters adfærd og biologi mv. og er derfor certificeret rottespærremontør.

En rottespærre er en effektiv stopper, som monteres i skelbrønden, som udgør skellet mellem din egen kloak og den offentlige hovedkloak. På den måde forhindres rotterne i at komme ind på din matrikel.

Rottespærren indeholder to klapper som er ophængt uafhængig af hinanden, som tillader fri passage af boligens spildevand og samtidig forhindrer rottens adgang ind til boligens kloaksystem

Er kloakrørene defekte kan rotter finde vej ud i jorden, bygge reder, og undergrave bygninger ol. Under sådanne forhold formerer rotter sig med stor hast. Rotter er også i stand til at finde vej op igennem toilettet og andre installationer. 

Et brud eller en åben samling i din kloak er ofte årsag til rotter i huset. Derfor anbefaler vi dig, at få undersøgt og udbedret eventuelle skader på dit kloaksystem inden der monteres en rottespærre. Vi kan udføre undersøgelse af dit kloaksystem med tv-inspektion, som kan afsløre om der er skader på dit kloaksystem.

Service af rottespærre
Rottespærrer hos private skal efterses minimum 1 gang om året. Hvis du lader TEF som et autoriseret rottespærre-montør klare eftersynet er der større sikkerhed og garanti for at rottespærren virker, og dermed undgå at få rotter ind i dit hus.

Ring til vores kloakmester på 86 65 14 75 og få en snak hvis du har rotter i kloakken.